Home

Woonzorgcentrum Het Hof

Actueel

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor woonzorgcentrum Het Hof 

Elk vanuit hun eigen betrokkenheid en eigen capaciteiten dragen zij een steentje bij tot de bewonersgerichte zorg.

Als bijlage de activiteitenkalender van de maand juli 2018