Home

Woonzorgcentrum Het Hof

Externe samenwerking

Ons WZC fungeert als stageplaats voor studenten/stagiairs voor opleidingen in verschillende disciplines.

Een groot aantal vrijwilligers geven ondersteuning in de dagelijkse dienstverlening aan onze bewoners.

Een externe apotheek belevert onze chronische medicatie via een gerobotiseerd verdeelsysteem.

 

Onze referente verpleegkundigen palliatieve zorg kunnen steeds beroep doen op de expertise van het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland.

Er is een nauwe samenwerking met AZ Nikolaas wat betreft het beleid van infectie, wondzorg, nutritie, dementie en opname. De levering van de maaltijden en aankoop van materiaal gebeurt ook via AZ Nikolaas.

Regelmatig brengen leerlingen van naburige scholen een bezoek aan ons WZC om te participeren aan een animatieve activiteit voor onze bewoners.

Via ons “Eikpunt” proberen wij nog thuiswonende bewoners te betrekken in de werking van ons WZC.

Informatie SEL Waasland : https://www.selwaasland.be/ZorgpadDementieWaasland
 

Abram Foundation

Voor meer informatie : http://www.vzwabram.be/abram-foundation