Home

Woonzorgcentrum Het Hof

Historiek

In 1755 bouwden de gezusters Cassaert uit Sinaai een meisjesweeshuis aan de Hofstraat. 

Na twee vergeefse pogingen gaf het einde van de Napoleontijd (1814) aanleiding tot de oprichting van een kloostergemeenschap. De Spinersen namen de zorg voor de kinderen terug op zich. De zusters van St. Joseph brachten met moeite en geduld “orde en tucht” in het gesticht en zo “reinheid en gezondheid”.
Geleidelijk zou het aantal onderwijs- en verzorgingsinstellingen, gedragen door de Zusters Jozefienen oplopen tot 17, met vestigingen te Sint Niklaas, Brussel en Limburg.

 

In 1882 werd de nood aangevoeld om te Sint Niklaas in opvang voor bejaarden te voorzien.  Het kosthuis Heilig Hart Tereken werd opgebouwd.  In de loop der jaren kende men hier een evolutie van kostgangers naar bejaarden die specifieke zorgen nodig hadden. In 2007 werden 30 nieuwe assistentiewoningen ‘Terekenhof’ afgewerkt, en in 2015 werd - na verschillende bouwfasen - het nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen, met niet alleen residentiële verblijven, maar tevens 5 plaatsen kortverblijf en een dagverzorgingscentrum voor een tiental bezoekers.

Rond 1970 bleek de vraag naar zorg groter dan het aanbod, en opnieuw waren de Zusters Jozefienen bereid met woord en daad te helpen.  In 1979 werd gestart met de bouw van ‘Het Hof’, dat in 1983 de eerste bejaarden kon opnemen en uitgebouwd is voor maximum 189 plaatsen waaronder een vleugel voor bejaarde zusters.

In 1990 werd het woonzorgcentrum uitgebreid met 11 assistentiewoningen.  ‘Hofwijck’ opende zijn deuren.  Dit initiatief was succesvol en in 1998 werd een verdere uitbreiding gerealiseerd met nogmaals 31 nieuwbouwwoningen.  Een lage drempelwerking met veel contacten tussen woonzorgcentrum en assistentiewoningen werd opgebouwd.  Op die manier kan nog steeds een warme zorg op maat voor de gebruiker geboden worden.

Om al deze dienstverleningen te waarborgen werd in 2007 VZW Seniorenzorg Zusters Jozefienen opgericht.  Deze VZW overkoepelt de bejaardenvoorzieningen van de congregatie, en zal zich in de toekomst blijven inzetten voor een uitgelijnde, warme zorg voor de bejaarden.